top of page

Oud Brood

Oud Brood (2022) onderdeel van afstudeerproject Deel van Geheel. Begon als experiment uitgaande van de vraag: in hoeverre kan een deel op zichzelf nog geïdentificeerd worden met het geheel? Er vloeide een concept voor een performance uit: het brood (keramiek) zou ik delen met de kijker, de kijker zou het delen met iemand anders. Het delen zou een ervaring worden, het brood en de vorm van het gehele brood een herinnering, maar een ander geheel zou ontstaan: namelijk de verbinding tussen de mensen die een halve boterham hadden. Een concept dat ik uiteindelijk toch aan de kant geschoven had: het werd Oud Brood. Maar uitgedroogd en lichtelijk verschimmeld misschien toch ook het lekkerst. Tijdens de Finals werd het ook nog eens gevoerd aan de eend in de vijver.


Started as an experiment based on the question: to what extent can a part in itself still be identified with the whole? A concept for a performance emerged: I would share the bread (ceramic) with the viewer, the viewer would share it with someone else. The sharing would become an experience, the bread and the shape of the whole loaf a memory, but another whole would arise: namely the connection between the people who had half a sandwich. A concept that I put aside in the end: it became Old Bread. But dried out and slightly moldy may also be the tastiest. During the Finals, it was also fed to the duck in the pond.Hij heeft zich alleen wel een beetje ziek gegeten.bottom of page