top of page

Op een dag wilde gans de maan hebben

OP EEN DAG WILDE GANS DE MAAN HEBBEN (2022) onderdeel van afstudeerproject Deel van Geheel. Een verhaal tot stand gekomen middels de toevallig gevonden vondst. De vondsten tezamen vormen een allegaartje; een verzameling verschillende dingen die bij elkaar horen omdat ze allemaal anders zijn. Het allegaartje als "verhalentoolkit". Door elementen achter, boven en onder elkaar plaatsen en tekst toe te voegen ontstaat een letterlijke verhaallijn en een spel met volgorde en combinatie, oorzaak en gevolg, tijd en ruimte. Middels woorden prikkel ik het beeld en gaan objecten leven. Losse elementen vormen te zamen eindeloos veel nieuwe betekenissen en door kleine aanpassingen verandert het hele verhaal.


A story that came about through the accidentally found find. The finds together form a allegaartje; a collection of different things that belong together because they are all different. The allegaartje as "story toolkit". Placing elements behind, above and below each other and adding text creates a literal storyline and a game with sequence and combination, cause and effect, time and space. Through words I stimulate the image and objects will become to life. Separate elements together form endless new meanings and small adjustments change the whole story.

<- op de AKI Finals 2022

Op een dag wilde gans de maan hebben is gedrukt als leporello in een oplage van 13. Geef een belletje voor meer info :)bottom of page