top of page

Het Kleine boek van Nog Niks

(2022) Boek over de mogelijkheid. 7x6 cm, 19 mogelijkheden.

(Project in proces).
^ de potentiële Ietsen

bottom of page