top of page

De Lepelpoppetjes

De Lepelpoppetjes (2022) onderdeel van afstudeerproject Deel van Geheel. Experimenteel video-verhaal tot stand gekomen middels de reactie van iemand anders (dialoog). De reactie als materiaal en oncontroleerbaar gegeven; een verrassing. Het proces als spel met (on)controleerbaarheid, de film als vastlegging van dat proces (moment).


Experimental video story created through someone else's reaction (dialogue). The reaction as material and uncontrollable data; a surprise. The process as a game with (un)controllability, the film as a recording of that process (moment).

bottom of page