top of page

De kunst van het vinden


De kunst van het vinden (2021)

bachelor scriptie Crossmedia design AKI ArtEZ

over de vraag: kan vinden/verzamelen/maken middels serendipiteit een artistieke onderzoeksmethode en/of werkwijze kan zijn? En hoe?


Conclusie: nee, want serendipiteit kan geen middel zijn. Het is wel mogelijk om mét serendipiteit te werken, maar dan middels ruimte: het inzetten van een groter of kleiner speelveld. Maar omdat iedere kunstenaar een speelveld voor zichzelf uitzet, is een artistiek proces zónder serendipiteit wellicht niet eens mogelijk.


Onderdeel van afstudeerproject Deel van Geheel.

Nieuwsgierig? Mail naar yentlfoks@icloud.com voor de mogelijkheden.About the question: can finding/collecting/making through serendipity be an artistic research method and/or working method? And how?


Conclusion: no, because serendipity cannot be a means. It is possible to work with serendipity, but then through space: the use of a larger or smaller playing field. But because all artists set playing fields for themselves, an artistic process without serendipity may not even be possible.


bottom of page